Jak napisać interpretację?

Interpretacja wiersza jest czynnością, która przysparza niemałe trudności niejednemu uczniowi. Na pierwszy rzut oka nie wiadomo jak się za nią zabrać. Wystarczy kierować się jednak kilkoma zasadami dotyczącymi tego jak napisać interpretację, aby poprawnie zinterpretować utwór poetycki. Żeby ułatwić sobie prace, interpretację wiersza można podzielić na dwie części: opis budowy oraz kompozycji wiersza i analizę właściwą.

Opis budowy oraz kompozycji wiersza

Część ta, mimo że nie wiąże się z interpretacją sensu wiersza, jest jednak bardzo przy nim pomocna, więc nie należy jej pomijać. W części tej musimy przyjrzeć się kilku ważnym aspektom związanym z budową wiersza oraz dokonać opisu całej kompozycji.
W pierwszej kolejności patrzymy na to, czy wiersz, który mamy zamiar interpretować posiada tytuł. Jeśli tak, to kolejnym krokiem jest określenie jego formy. Sprawdzamy, czy tytuł wyrażony jest poprzez formę twierdzącą, pytającą, czy też może rozkazującą. Jeżeli interpretowany wiersz nie posiada tytułu, to może być to ważna informacja na późniejszym etapie analizy.

Opis budowy oraz kompozycji wierszaKolejnym krokiem analizy wiersza jest określenie do jakiego gatunku lirycznego należy. Możemy wyróżnić między innymi takie gatunki jak:

  • fraszka ( krótki utwór wierszowany zakończony nieoczywistą puentą),
  • tren (utwór poświęcony zmarłej osobie),
  • hymn (pieśń pochwalną na cześć bohaterów, Boga, rozpoczyna się apostrofą czyli bezpośrednim zwrotem do jakiegoś bóstwa, wydarzenia lub tez idei),
  • poemat (dłuższy utwór wierszowany, posiadający fabułę) itp.

Następnie przechodzimy do określenia podmiotu lirycznego

Podmiot liryczny jest osobą, która wypowiada się w wierszu. Ważne jest, aby zapamiętać, że autor wiersza nie zawsze jest podmiotem lirycznym. Przy określaniu podmiotu lirycznego należy zastanowić się nad tym, czy jest to pojedyncza osoba lub grupa oraz, czy podmiot wypowiada się wyłącznie w swoim imieniu lub przemawia w imieniu jakiejś większej zbiorowości. Warto również zastanowić się, czy osoba mówiąca w wierszu przemawia do kogoś lub rozmawia sama ze sobą.

Analizujemy, który z dwóch rodzajów liryki został zastosowany w utworze, czy jest to liryka bezpośrednia, czy pośrednia. Liryka bezpośrednia to ta, w której podmiot liryczny zwraca się wprost do adresata w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Liryka pośrednia to taka, w której podmiot liryczny jest niejako ukryty i do adresata zwraca się za pomocą opisu lub sytuacji. Musimy zastanowić się też, nad tym do kogo skierowany jest wiersz, czy jest to pojedyncza osoba, czy jakaś zbiorowość.

Analizując budowę wiersza, należy zwrócić na kilka rzeczy, które powinny zostać zawarte w analizie. W pierwszej kolejności należy określić czy mamy do czynienia z wierszem ciągłym, czyli stychicznym, czy z wierszem, w którym widnieje wyraźny podział na zwrotki. Sprawdzamy również, czy w wierszu znajduje się refren, czyli powtarzalna część wiersza. W dalszej kolejności sprawdzamy, czy wiersz posiada rymy, a jeśli tak, to jaki jest ich rozkład.
Na koniec przyglądamy się, środkom stylistycznym jakie są używane w wierszu. Do niektórych środków stylistycznych należą: epitety, porównania, metafory.

Interpretacja wiersza – Jak napisać interpretację?

Gdy już mamy za sobą wstępną analizę wiersza, czas na to, aby zastanowić się nad znaczeniem i przesłaniem, jakie niesie ze sobą dany utwór. W dużej mierze odbiór wiersza zależy od własnych przeżyć, światopoglądu oraz od naszego gustu. Musimy postarać się więc o to aby zrobić to w możliwie jak najbardziej obiektywny sposób. Należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Jaki związek może łączyć dany utwór z epoką, w jakiej powstał. Konieczna jest tutaj znajomość danej epoki, jej światopoglądu oraz najważniejszych dzieł, jakie powstały w jej okresie.

Należy zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami jakie miały miejsce w okresie, w którym utwór postał. Konieczne jest także zapoznanie się z faktami dotyczącymi życia autora wiersza. Aby poprawnie zinterpretować sens utworu powinno zapoznać się również z dotychczasowymi dziełami autora. Tutaj sprawdzamy czy dany wiersz wiąże się z pozostałą twórczością tematycznie, czy może raczej stoi w opozycji do niej. Należy sprawdzić, czy w swoim utworze autor nie nawiązuje do jakichś innych dzieł. Jeśli tak to musimy sobie zadać, w jakim celu to zrobił. Czy chce rzucić nowe światło na podjęte w innym utworze problemy.

Gdy zapoznamy się z tym, w jaki sposób poprawnie analizować wiersze, nie powinniśmy mieć na przyszłość problemu z tym jak napisać interpretację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *