Jak napisać dedykację?

Dedykacja jest niewielkim rozmiarowo tekstem skierowanym do odbiorcy książki, płyty lub podarku. Najczęściej stosowana w celu podziękowania, gratulacji lub życzeń w stronę grupy odbiorców lub personalnie w kierunku danej osoby. Dedykacja jest bardzo ważnym elementem każdego dzieła, czy podarku, który mamy zamiar wręczyć. Możemy w ten sposób nadać nią wyższy sens danej rzeczy lub ją spersonalizować. Dobrym przykładem są dedykacje na płytach w kierunku odbiorców, którzy zakupili dany krążek. Artysta dzieli się w nich swoimi przemyśleniami, pisze co skłoniło go do napisania tekstów i stworzenia danej płyty. Lub po prostu dziękuje swoim słuchaczom za zaufanie oraz utożsamianie się z jego muzyką. A jak napisać dedykacje do książki?

Formy dedykacji są różne, niektóre, jak w przypadku dedykacji nieformalnych, pozwalają na całkiem dużą dowolność lub dedykacje formalne, przy których zalecane jest trzymanie się określonych reguł. Tekst będzie miał na celu krótką prezentację zabiegów, które pozwolą stworzyć Tobie dobrą dedykację na każdą okazję. Dedykacja w książce, na płycie czy na prezencie, nie będzie od teraz dla Ciebie żadnym problemem.

Jak napisać dedykacje do książki?

Jak napisać dedykacje do książki?Większość osób obdarowując ludzi prezentem w postaci książki, lekceważy sens wpisywania do niej własnej dedykacji, co może być uznane za duży błąd. Zwykła książka, którą obdarujemy daną osobą może okazać się słabym prezentem, zrobionym bez głębszego przemyślenia i sensu. Kilka zdań wpisanych na kartce płynących prosto z serca, nada książce personalnego wydźwięku. A prezent nie będzie już tylko książką, lecz pewną wartością merytoryczną, którą mamy zamiar przekazać. Dedykację warto napisać swoimi słowami, cytaty są bardzo słabym pomysłem, gdyż absolutnie nic nie wnoszą do twojego prezentu. Kilka słów napisanych prosto z serca jest znacznie cenniejszą rzeczą niż kilka zdań napisanych kwiecistym językiem. Zdań, które każdy może napisać i nie wnoszą żadnej wartości emocjonalnej.

Dedykację warto oczywiście podpisać oraz okrasić datą, a osoba, która po latach otworzy twój prezent będzie mogła wrócić myślami do chwil, w których otrzymała od ciebie książkę. Częstą praktyką jest wpisywanie cytatów na kartkach książki. Lecz nie jest to dobrym pomysłem, gdyż po książkach z zasady się nie pisze. Dużo lepszą opcją jest wpisanie dedykacji na kartce dołączonej do prezentu co pozwoli osobie, w razie konieczności jej pożyczenia, zachować dedykację tylko dla samego siebie.

Jak napisać dedykacje w pracy dyplomowej?

Dedykacja naukowa w odróżnieniu od tej, którą możemy załączyć do książki lub na płycie naszym znajomym lub rodzinie, różni się tym, że dedykacja w dziele naukowym powinna być pisane według określonych wytycznych. Z reguły na dedykacjach tego typu dziękujemy osobom, które były mocno zaangażowane w twoje badania lub w twój projekt. A także przyczyniły się bardzo mocno do jego powstania. Nie mogą być one uznane za współautora pracy naukowej. Lecz warto poświęcić im kilka zdań, w celu podziękowania za włożony trud i pracę. Dziękować warto firmom lub przedsiębiorstwom za wsparcie finansowe twoich badań, za wsparcie merytoryczne oraz za wsparcie edytorskie. Bardzo ważną rzeczą w kontekście ostatniego wsparcia, jest wysłanie edytorowi finalnej wersji pracy naukowej. Jest to ważne o tyle, że edytor podpisuje się pod pracą swoim własnym nazwiskiem, deklaruje swoją osobą, że praca nie posiada żadnych błędów.

W przypadku, gdy po wysłaniu wersji projektu, którą chcieliśmy opublikować, dodamy do pracy jeszcze jedną stronę w której narobimy błędów, możemy naruszyć dobre imię edytora. Oczywiście warto zapytać, będzie to wyrazem grzeczności, czy te wszystkie osoby zgadzają się, aby wymienić je podczas publikowania swojej pracy. Jest to bardzo ważne, gdyż te instytucje lub osoby świadczą za tą pracą swoim imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy. Nie każdy sobie tego życzy.

Dedykacja – Wzór

  • Treść dedykacji – Własne słowa, najlepiej bez żadnych cytatów, odnoszące się do spersonalizowanego odbiorcy
  • Data i miejsce – W dedykacji nieformalnej są dobrym dodatkiem, który pozwoli wrócić danej osobie do chwil z przeszłości
  • imię i nazwisko – Każda praca musi mieć swojego autora. W dedykacji nieformalnej jest również dobrym dodatkiem z powodów podanych wyżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *