Jak napisać charakterystykę?

Charakterystyka to jedna z najczęściej zadawanych prac domowych, jakie otrzymują młodzi ludzi na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej, w gimnazjum oraz w szkole średniej. Można napisać charakterystykę konkretnej postaci z lektury, z filmu lub z obrazu. Charakterystyka to swoistego rodzaju wypowiedź ucznia, która ma za zadanie określić, czy widzi on najważniejsze cechy osoby, którą opisuje (od wyglądu zewnętrznego po cechy charakteru oraz konkretne rodzaje zachowań). Charakterystyka może więc być bardzo dokładna oraz częściowa. Co więc powinno się o niej wiedzieć? Jak napisać charakterystykę? Jak napisać charakterystykę zbiorową? Zapraszam poniżej. Naprawdę warto.

Rodzaje

Istnieją 4 podstawowe podziały charakterystyk. Nauczyciel może wskazać konkretny rodzaj charakterystyki lub poprosić ucznia, by była ona ogólna. I tak np. pierwszy podział polega na rozróżnieniu charakterystyki zewnętrznej i charakterystyki wewnętrznej określonego bohatera lub postaci. W charakterystyce zewnętrznej, uczeń skupia swoją uwagę na cechach takich jak wygląd (wzrost, budowa ciała, owal twarzy), ubiór, język, jakim się posługuje bohater, znaki szczególne, określone (powtarzalne) gesty i zachowania. Z kolei, w charakterystyce wewnętrznej należałoby skupić swoją uwagę na charakterze określonej osoby, cechach osobowości, poglądach, które reprezentuje, jej zachowaniu do innych osób, postępowaniu (moralnym lub też nie).

Kolejna grupa wyróżnia charakterystykę pośrednią i bezpośrednią. Charakterystyka pośrednia ma za zadanie nie opisywać wprost określonej postaci. Skupia się na jej relacjach np. z innymi osobami poprzez to jak się zachowuje, jej gesty i wypowiedzi. Z kolei, charakterystyka bezpośrednia skierowana jest na konkretną postać i ją właśnie tylko opisuje.

Kolejny podział to charakterystyka statyczna i dynamiczna. Charakterystyka statyczna to taka, w której to prezentowana jest postać z cechami pozytywnymi. Z kolei, dynamiczna ma ukazać konkretnego bohatera, który zmienia się pod wypływem określonych wydarzeń, które go spotykają. I ostatni podział to charakterystyka całościowa i częściowa. I tu jak sama nazwa wskazuje, autor albo podejmuje temat dokładnie i szczegółowo (w całościowej) albo skupia uwagę na konkretnych cechach danej postaci i tylko je wyłącznie opisuje.

Jak napisać charakterystykę? Układ dobrej charakterystyki

Jak napisać charakterystykę?Pisząc pracę warto zachować określony schemat, który dokładnie pozwoli opisać daną postać. I tu warto zachować następujące proporcje. Każda praca na początku powinna więc mieć wstęp, gdzie autor pracy przedstawi czytelnikowi określoną postać. W tej części następuje kilku zdaniowe przedstawienie postaci. W kolejnym akapicie, należy skupić się na cechach zewnętrznych. Tutaj opisujemy tyle, ile wiemy (z książki, z filmu bądź z obrazu) wygląd postaci, jego ubiór, cechy szczególne jak np. blizny lub pieprzyki, budowę ciała, kolor oczu, wiek, wzrost. Kolejny akapit należy przeznaczyć na cechy psychiczne bohatera. Tutaj autor powinien opisać jego osobowość, zachowanie, jego sytuacje z przeszłości, wszystko – co może być związane ze szczególnym traktowaniem innych lub jego postępowaniem. Następny akapit, warto przeznaczyć na opis postaci w obrębie innych ludzi. Jak ich traktuje, jak się zachowuje w określonym środowisku, czy jest akceptowany i szanowany czy też nie.

Ostatni akapit to wnioski i ocena autora. Tutaj jest czas na własne przemyślenia dotyczące określonej osoby oraz jego zachowania. W tym akapicie możemy zawrzeć informację, czy zgadzamy się z określonymi zachowaniami, czy bronimy bohatera czy też nie.

Jak widać z powyższego, charakterystyka osoby nie należy do szczególnie trudnych prac. Wystarczy dobrze poznać jej zasady i postępować zgodnie z powyższym schematem, który krok po kroku poprowadzi autora pracy do określonych opisów. By dobrze napisać charakterystykę, należy jednak najpierw zapoznać się z określoną postacią lub postaciami. Możliwe jest również napisanie charakterystyki zbiorowej – czyli opis konkretnej grupy osób. Wówczas również należy posługiwać się powyższym schematem. Autor takich prac, powinien więc jak najwięcej informacji uzyskać o danej osobie (lub osobach).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *