Jak napisać interpretacje obrazu?

Każde dzieło, film, rzeźba czy obraz swoim wykonaniem przedstawia wizję artysty na dany temat, przedstawia jego emocje lub pewne przemyślenia. Układ kolorów, postaci, mimika twarzy lub symbole pojawiające się w dziełach sztuki mają skłonić odbiorcę do przemyśleń oraz refleksji na dany temat. Oczywiście nikt nie wie co dokładnie autor miał na myśli. Więc interpretacja każdego obrazu jest indywidualnym spojrzeniem na twórczość artysty. Nie musi pokrywać się z interpretacją drugiej osoby.

Co to jest interpretacja obrazu?

Każdy dane dzieło sztuki może odbierać w inny sposób oraz może wywierać to na nim całkowicie różne emocje od innych osób. Jedyną rzeczą którą można w większości przypadków określić jako rzecz pewną to tytuł dzieła, autora oraz czas w którym zostało dane dzieło stworzone. W kilku zdaniach przedstawię jak napisać interpretacje obrazu, żeby zawierała wszystkie elementy potrzebne do gruntownej analizy dzieła artysty.

Interpretacja obrazu – jak napisać?

Jak napisać interpretacje obrazu?W pierwszej kolejności trzeba przedstawić obraz. Wymienić jego twórce, tytuł oraz wszelkie potrzebne do identyfikacji obrazu informacje. Należy przedstawić wszystko to co widzimy na obrazie, przedstawiając go od rzeczy najbardziej widocznych, pierwszego planu, aż po rzeczy najmniej istotne znajdujące się na tle „akcji” obrazu.

Kolejnym elementem, który warto przedstawić w interpretacji obrazu jest cały pakiet informacji na temat tematu, który porusza dany obraz. Jeśli jest to wojna, należałoby podać informacje na temat tego jakiej wojny dotyczy, kto w tej wojnie walczył, gdzie i kiedy miała miejsce. Jeśli są jakieś nawiązania do wydarzeń historycznych w tytule. Warto wtedy też tytuł rozłożyć na czynniki pierwsze, przedstawiając cały kontekst historyczny danej sytuacji.

Następnie jeśli mamy podany cały pakiet informacji oraz wszystko to co widzimy na obrazie, należy porównać te dwa elementy. Szukamy podtekstów, tropów interpretacyjnych, staramy się domyślać tego co autor, przedstawiając nam dany element, mógł mieć na myśli. Tropów interpretacyjnych możemy szukać w historii. Wiele elementów, które są przedstawiane na obrazach ma stałą symbolikę, która jest głęboko zakorzeniona w naszej historii oraz kulturze. Czerwony kolor oznacza krew, walkę, jest to niespokojny kolor, który nadaje obrazowi charakter oraz wyraz.

Kolejnym elementem interpretacji może być analiza wartości dodanych. Jest to punkt w którym nie analizujemy tego co jest oczywiste widocznych symboli, gestów czy kolorów, lecz elementy, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Przykładem może być fakt, że na obrazie jest 12 osób. Pojawia się pytanie czy liczba 12-cie jest dla artysty liczbą ważna. Czy może w czasach „akcji” obrazu ta liczba miała jakieś ważne, określone znaczenie. Interpretacji wartości dodanych możemy szukać również na innych obrazach tego samego artysty. Lub innych obrazach w danym stylu, w określonym czasie innych artystów.

Jak interpretować obraz?

Ostatnim elementem jest hipoteza obrazu. W ostatnim punkcie naszej interpretacji podsumowujemy wszystko co do tej pory zdążyliśmy zauważyć. Wsnuwamy wnioski oraz stawiamy hipotezę, a następnie na podstawie wszelkich dostępnych informacji w napisanym przez nas tekście udowadniamy naszą hipotezę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *