Jak napisać wywiad?

Wywiad to jedna z bardziej współcześnie popularnych form literackich, które mają zastosowanie w prasie, internecie – szeroko pojętych mediach. Umiejętnie przeprowadzony i napisany wywiad pozwala autorowi na przekazanie konkretnych, przemyślanych i z góry założonych myśli. Jest też – zwłaszcza jeżeli jest przeprowadzany z ciekawymi, ważnymi, czy po prostu przyciągającymi uwagę osobami – bardzo dobrym pomysłem na artykuł prasowy. Taki, który chętnie kupowany jest przez wydawców.

Co to jest wywiad?

Wywiad jest to forma literacka, która jednak w znacznej mierze różni się od innych, wydawałoby się podobnych form. Zasadnicza różnica polega na tym, że treść wywiadu nie jest w całości stworzona przez autora – osobę przeprowadzającą wywiad. Ale jest zapisem rozmowy z jedną, bądź większą grupą osób, które wspólnie, odpowiadając na zadawane pytania tworzą treść finalnego wywiadu. Umiejętnie przeprowadzony wywiad daje jednak autorowi duże możliwości. To w końcu on decyduje o tym, jakie pytania zada. A więc w jakim kierunku potoczy się rozmowa. Oczywiście nie zawsze możliwe jest przewidzenie odpowiedzi indagowanego (osoby, z którą przeprowadzany jest wywiad). Zawsze, w zależności od odpowiedzi należy być gotowym na modyfikację. Albo nawet całkowitą zmianę zaplanowanego toku rozmowy.

Wywiad jako rozmowa może być przeprowadzony na różne sposoby. Najbardziej popularnym modelem jest taki, w którym osoba przeprowadzająca wywiad zadaje krótkie i konkretne pytania dotyczące osoby, z którą wywiad jest przeprowadzany. Jej doświadczeń, działalności, etc, a indagowany odpowiada w bardziej obszerny sposób na ten ciąg pytań. W tego rodzaju wywiadzie, treść składa się głównie z wypowiedzi indagowanego. Tak przeprowadzony wywiad najczęściej służy poruszeniu kwestii konkretnych, nieraz technicznych. I nie pozostawia wiele możliwości, ani do interpretacji, ani do wpływu rozmówców na przebieg rozmowy. W kwestiach mniej formalnych, związanych z szerszymi aspektami czyjejś działalności, biografii, etc, wywiad przybiera nieraz formę luźnej rozmowy. Takiej, w której dziennikarz go przeprowadzający zajmuje więcej miejsca. Nie dąży się do jednoznaczności wypowiedzi. A sama rozmowa w dużej mierze toczy się naturalnie. A więc nie zawsze da się przewidzieć jej rezultat.

Jak napisać wywiad?

Jak napisać wywiad?Pisanie wywiadu jest proste. Ale przygotowanie się do niego, zebranie niezbędnych materiałów, jak również sama rozmowa to już zupełnie inna kwestia. Przede wszystkim, przeprowadzenie wywiadu wysokiej jakości wiąże się z koniecznością przygotowania się do rozmowy przez dziennikarza. Jeżeli na przykład wywiad dotyczy jakiegoś wydarzenia, którego indagowany był świadkiem, czy uczestnikiem, prowadzący powinien dysponować możliwie największą wiedzą na temat danego zagadnienia. Tak by móc żywo reagować na odpowiedzi osoby, z którą przeprowadza się wywiad. Niezbędne jest do tego zrozumienie tych odpowiedzi.

Wywiad powinien mieć również plan. Oczywiście najważniejsze są odpowiedzi, a nie pytania, ale przemyślane i ułożone w odpowiedniej kolejności pytania mają tu również ogromne znaczenie. Pytania każą rozmówcy skoncentrować się w wypowiedziach na określonej tematyce. A także pozwalają na poprowadzenie rozmowy w z góry założonym kierunku. Odpowiednio przygotowany plan wywiadu pozwala na przekazanie przez dziennikarza jakiejś konkretnej tezy, czy myśli. Pozwala także na  uzyskanie odpowiedzi na konkretnie założone wcześniej pytania.

Treść wywiadu nie powinna być zmieniana przez prowadzącego w czasie edycji. Zmienia się najczęściej tylko szczegóły, dotyczące na przykład poprawności gramatycznej, czy stylistycznej wypowiedzi. Powszechną praktyką jest przekazanie (po spisaniu i edycji) wywiadu do autoryzacji do osoby, z którą był przeprowadzany. W celu usunięcia wszelkich pomyłek, nieścisłości, czy przeinaczeń. Nie zawsze stosowaną, ale pozostającą w dobrym tonie praktyką jest uprzednie zapytanie osoby, z którą planuje się wywiad o kwestie, których z jakiegokolwiek powodu nie chce poruszać. Uważa się że nawiązywanie w wywiadzie do kwestii zbyt osobistych (zwłaszcza jeżeli temat rozmowy ich nie dotyczy) jest w bardzo złym guście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *